Hardware

Zabýváme se vývojem hardware, kde nabízíme komplexní služby od návrhu schématu, přes návrh desky plošných spojů, výrobu až po vývoj firmwaru a softwaru. Náš tým tvoří špičkoví odborníci, kteří Vám rádi poskytnou své bohaté zkušenosti.
Rádi Vám nabídneme zajištění výroby prototypu, ale i sériovou výrobu od desítek až po stovky kusů měsíčně.

Vývojový cyklus

  • konzultace zadání se zákazníkem – dolaďování a přejímání myšlenky zákazníka,tvorba přesné vývojové dokumentace
  • určení přibližné ceny vývoje
  • návrh nejvhodnějšího hardwarového řešení – posouzení s ohledem na cenu, rychlost, montáž, fyzikální parametry
  • určení přibližné ceny za kus finálního výrobku
  • návrh desky plošných spojů – primárně s ohledem na vyzařované rušení a náchylnost vůči rušení vnějšího prostředí
  • výroba prototypu – kontrola správnosti navrhnutých vlastností měřením a provedení zátěžového testu – teplotní komora, vibrace
  • vyzkoušení bezvadné funkce u zákazníka
  • tvorba výrobní dokumentace
  • sériová výroba