Termodynamické výpočty

Potřebujete analyzovat tepelný motor z hlediska toků energie? Máte nový nápad, ale nevíte, zda to může fungovat případně jaká bude výsledná tepelná účinnost? Chcete provádět simulace chování motoru, avšak nevíte jak model sestavit případně jak model kalibrovat na základě dostupných experimentálních dat? Naší odbornici mají zkušenosti v následujících oblastech termodynamických simulací tepelných motorů:
  • termodynamická analýza
  • předběžný termodynamický návrh
  • vytvoření a kalibrace simulačního modelu
  • více-parametrická optimalizace základních termodynamických parametrů motoru